Begin English CTCSS Donaties Zonnepanelen

Overzicht


Repeater Stichting


PI1BER (APRS digi)


PI1BOZ (D-Star)


PI2BOZ 70cm


PI3BOZ 2m


PI6BOZ ATV


Photo's


D-ATV


Links
Repeater Stichting BOZ

De "Stichting Repeater" heeft als doelstelling:

"Het in stand houden van zend- en ontvangapparatuur voor gebruik als relaisstation in alle modes en op alle frequenties binnen de vergunning zoals is toegestaan door het "Agentschap Telecom" (omschrijving in de notariële acte).

Het hoofddoel is "het bevorderen van het onderlinge contact en het bevorderen van het experimenteren met (al dan niet zelf geconstrueerde) radioapparatuur door gelicenceerde zendamateurs".

Het gebruik van een relaiszender op een hoog punt heeft naar de mening van de stichting in de huidige tijd extra zin als onderling communicatiemiddel, daar het in de huidige maatschappij steeds "moeilijker" wordt om fatsoenlijke antenne's neer te mogen zetten. Het plaatsen van een "eenvoudige rondstraler" lukt meestal nog wel.

Aangezien er voor het plaatsen van dergelijke apparatuur gebruik moet worden gemaakt van de gebouwen en installaties van (goedwillende)"derden" was het juridisch nodig hiervoor een stichting op te richten.

Dit houdt verband met o.a. de wettelijke aansprakelijkheid.

Aangezien het VERON hoofdbestuur niet van zins was hieraan medewerking te verlenen (men ziet het oprichten van relaisstations nog steeds als "experiment" van individuele amateurs!) waren wij genoodzaakt deze stappen te nemen.

Hoe werkt nu zo'n repeater zal men zich af gaan vragen.

Welnu, een repeater bestaat uit een zender en een ontvanger welke op een relatief zeer kleine frequentie-afstand van elkaar TEGELIJK moeten werken.

Hiertoe moet men zeer speciale maatregelen nemen om te voorkomen dat de ontvanger "dichtgedrukt" wordt door het zeer sterke signaal van de eigen zender. Hiervoor wordt een z.g.n. "duplexfilter" gebruikt.

Voor bijv. 2 meter heeft zo'n filter behoorlijke afmetingen! Het filter van PI3BOZ bestaat uit een combinatie van zes filters , ieder met een afmeting van ca. 80 cm hoog en ca. 20 cm breed en lang. Dus het totale"blok" is ca. 80 x 70 x 50 cm. Voor hogere frequenties wordt het filter relatief natuurlijk kleiner, maar wel steeds "moeilijker" te maken !

De stichting "Repeater" heeft momenteel DRIE relaisstations in de lucht vanaf TWEE locaties.

Op de locatie "Zoomflat" staat de 2 meter repeater (PI3BOZ) en het "kopstation" van de ATV repeater.

Op de locatie "Groeshof" staat de 70 cm. repeater (PI2BOZ) en de 23 cm. ATV zender.

Dat voor het instandhouden van dergelijke installaties per jaar behoorlijk wat tijd en geld nodig is is denk ik wel duidelijk. De tijd is nu geen groot probleem meer, maar het geld altijd wel........De energiekosten per jaar bedragen alleen al zo'n Eur. 300,- Daar komen dan de vaste lasten zoals verzekering, locatie huur en andere kosten nog bij..........

Een deel hiervan wordt door enkele stichtingsleden zelf opgebracht, maar het leeuwendeel van de jaarlijkse kosten moet uit vaste donatie's , verkopingen etc. opgebracht worden.

De VERON afdeling Bergen op Zoom draagt ook jaarlijks een steentje bij.

Draagt u de repeaters in Bergen op Zoom een goed hart toe, dan is uw bijdrage altijd heel welkom !

Gironummer Stichting Repeater :

Bankrekeningnummer NL68INGB0007701566 t.n.v. penningmeester Stichting Repeater, Bergen op Zoom.Website by hvde